Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής

Ο Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής έχει ως στόχους :

  • Την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε επιλεγμένες περιοχές της επιστήμης όπως τεχνολογία λογισμικού, διοίκηση έργων πληροφορικής, δίκτυα υπολογιστών
  • Την μελέτη των επιπτώσεων της εφαρμογής της τεχνολογίας στην κοινωνία και ειδικότερα στην ευρύτερη Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση έργων πληροφορικής
  • Την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής
  • Την συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την μεταφορά της τεχνολογίας στις τοπικές επιχειρήσεις