Ανάλυση αιθέριων ελαίων και άλλων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διάρκεια του Έργου: 27/05/2014 - 

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Λάλας Σταύρος

Φορέας: Κορρές Γεώργιος - ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ