Μικροβιολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος ποιότητας ζυμούμενων και παστεριωμένων αλλαντικών, κρεάτων και κρεατισκευασμάτων

Διάρκεια του Έργου: 19/11/2014 - 31/12/2015

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Γιαβάσης Ιωάννης

Φορέας: Τσιανάβας Ελευθέριος - Αλλαντοποιϊα Καρδίτσας Τσιανάβας ΑΒΕΕ