Ανάπτυξη νέων συμπληρωμάτων διατροφής

Διάρκεια του Έργου: 07/07/2014 - 07/07/2015

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Γκορτζή Όλγα

Φορέας: Φαλέκας Αθανάσιος - Φαρμακείο Φαλέκας Ζ.Αθανάσιος