Παραγωγή ζυμουμενων αλλαντικών τύπου προσούτο χωρίς συντηριτικά και κροβιολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος αλλαντικών και κρεατοσκευασκάτων’

Διάρκεια του Έργου: 13/02/2015 - 13/03/2016

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Γιαβάσης Ιωάννης

Φορέας: ΤΡΕΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ