Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για υποστήριξη του ISO22000 για λογαριασμό της επιχείρησης ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Διάρκεια του Έργου: 18/03/2016 - 18/03/2017

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Πετρωτός Κωνσταντίνος

Φορέας: ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ