Παρακολούθηση Πορείας Βιολογικών Καλλιεργειών των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Ηλία Ψαρογιώργου

Διάρκεια του Έργου: 15/03/2016 - 31/12/201

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Παπαχατζής Αλέξανδρος

Φορέας: Ψαρογιώργος Ηλίας