Τομέας Βιοτεχνολογίας

Η σύγχρονη Βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί τα επιτεύγματα της "Γενετικής Μηχανικής", ώστε να μετουσιώνει τις βιολογικές διεργασίες των κυττάρων σε παραγωγικές διαδικασίες βιομηχανικής κλίμακας.

Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας σήμερα καλύπτουν ευρύτερο φάσμα. Στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, φυτικής και ζωικής, επιτυγχάνεται γενετική τροποποίηση διαφόρων ειδών και ποικιλιών ή κλωνοποίηση αυτών ενώ στη βιομηχανία των ζυμώσεων χρησιμοποιούνται μεταλλαγμένοι μικροοργανισμοί, ώστε να επιτευχθούν νέα βελτιωμένα προϊόντα.

Στον τομέα της Υγείας-Ιατρικής οι εφαρμογές είναι αλματώδεις :

  • Παραγωγή νέων φαρμάκων και εμβολίων με ελάχιστες ή χωρίς παρενέργειες, παραγωγή ορμονών, εφαρμογή νέων ακριβέστατων διαγνωστικών μεθόδων κ.ο.κ.
   • Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται επίσης στην αντιρρυπαντική τεχνολογία περιβάλλοντος και στις μονάδες βιολογικών καθαρισμών.

    

   Ως συνέπεια των επιτευγμάτων της βιοτεχνολογίας, διαγράφονται σήμερα νέοι ορίζοντες εφαρμογής σε όλα σχεδόν τα πεδία οικονομικής δραστηριότητας.

   Ο Τομέας Βιοτεχνολογίας έχει ως στόχους :

   1. Η ανάπτυξη και συσπείρωση του επιστημονικού δυναμικού (Ακαδημαϊκών Ερευνητών, Στελεχών παραγωγής κλπ) που εφαρμόζει βιοτεχνολογικές διεργασίες και μεθόδους
   2. Η μεταφορά Τεχνολογίας - Τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής της παραγωγικής διαδικασίας.
   3. Η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών διεργασιών και μεθόδων πιστοποίησης στον χώρο υπηρεσιών υγείας