Εκτέλεση Δοκιμών (αντοχή σε παγετό και αντοχή σε κάμψη) σε ρωμαϊκά κεραμίδια

Διάρκεια του Έργου: 23/02/2016- 04/04/2016

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος:  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Φορέας: ΧΑΛΚΙΣ - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΜΗΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ