Διαγωνισμός για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Το ΚΤΕ Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 60 m2 ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

προϋπολογισμού € 40.000 με Φ.Π.Α. 24%. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΚΤΕ Θεσσαλίας. Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΤΕΛΙΚΗ

Συμμετέχοντες στο 1ο Θερινό Σχολείο WordPress

Έχουν επιλεγεί οι τα ακόλουθα άτομα: 1 Αλεξάκης Ιωάννης 2 Καλκάνης Νίκος 3 Καρβέλα Δέσποινα 4 Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα 5 Μπέκα Μαριάννα 6 Μπουντής Ιωάννης 7 Νταλαμπίρα Αγαθή 8 Παρλίτσης Στέλιος 9 Ρηγόπουλος Ανδρέας 10 Σαγάνη Βικτωρία 11 Σαδδας Αδάμος 12 Σακελλαρίου Δημήτριος 13 Σατίδου Μαγδαληνή 14 Σολωμός Αναστάσιος 15 Τατζάκης Φώτιος 16 Τσαντοπούλου Βίκυ 17 … Continue reading Συμμετέχοντες στο 1ο Θερινό Σχολείο WordPress »

Θερινό Σχολείο Κατασκευής Ιστοχώρων με WordPress

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας διοργανώνουν «Θερινό Σχολείο Κατασκευής Ιστοχώρων με WordPress» διάρκειας 30 ωρών (10 τρίωρες συνεδρίες), που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ (σε κλιματιζόμενο χώρο) στο διάστημα 4 ως 15 Ιουλίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην σελίδα του θερινού … Continue reading Θερινό Σχολείο Κατασκευής Ιστοχώρων με WordPress »