Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο*:

Το Email σας *:

Ημ/νία :

Θέμα *:

Γράψτε το μήνυμα σας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2410 684500
Fax: 2410 684452
E-mail: kte@teilar.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας
T.E.I. Λάρισας, Κτίριο Διοίκησης
41110, Λάρισα