Τομέας Βελτίωσης Ιδιοτήτων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Ο ρόλος των υλικών στην πρόοδο του ανθρώπου ήταν πάντα τόσο σημαντικός ώστε να χαρακτηρίζει τα στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη, εξαρτάται από την επιστήμη και τεχνολογία των υλικών.

Στόχος του Τομέα είναι με τον εξοπλισμό, το ερευνητικό στελεχιακό δυναμικό και την εμπειρία που έχει να προχωρήσει στην ανάπτυξη και τον ποιοτικό έλεγχο νέων σύνθετων προηγμένων κεραμικών, πολυμερικών, μεταλλικών και άλλων υλικών με εφαρμογές σε όλους τους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας και ιδιαίτερα σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Θεσσαλίας.