Μελέτη επίδρασης φαρμακευτικών ουσιών και εκδοχών σε επιθηλιακά κύτταρα

Διάρκεια του Έργου: 23/2/2016 - 23/4/2016

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μουλάς Ανάργυρος

Φορέας: RONTIS