Παροχή Συμβούλων για Ποιοτικό Έλεγχο, Τεχνογνολογία και Έλεγχο Επισήμανσης Προϊόντων Εκλεκτής Αρτοποιίας

Διάρκεια του Έργου: 1/3/2015 - 31/12/2015

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Μανούρας Αθανάσιος

Φορέας: ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.