Έργα

Έργα του ΚΤΕ Θεσσαλίας

Ολοκληρωμένη Μελέτη Παραγωγής πρωτότυπου προϊόντος μελιού σε μορφή συμπαγών σφαιρών

Διάρκεια του Έργου: 10/02/2014 – 10/11/2014
Σύντομη περιγραφή:

Στρατηγική διερεύνηση διείσδυσης της επιχείρησης ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ στην αγορά της Αυστραλίας

Διάρκεια του Έργου: 05/03/2014 – 30/09/2015
Σύντομη περιγραφή:  

 

Αναπτυξη προϊόντων αλλαντικών χωρίς συντηρητικά με προσθήκη φυσικών αντιοξειδωτικών και αντιμικροβιακών ουσιών

Διάρκεια του Έργου: 25/04/2014 – 24/04/2015
Σύντομη περιγραφή:  

 

Μικροβιολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος ποιότητας ζυμούμενων και παστεριωμένων αλλαντικών, κρεάτων και κρεατισκευασμάτων

Διάρκεια του Έργου: 19/11/2014 – 31/12/2015
Σύντομη περιγραφή:  

 

Ανάλυση αιθέριων ελαίων και άλλων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διάρκεια του Έργου: 27/05/2014 – 
Σύντομη περιγραφή:  

 

Ανάπτυξη νέων συμπληρωμάτων διατροφής

Διάρκεια του Έργου: 07/07/2014 – 07/07/2015
Σύντομη περιγραφή:  

 

Διάγνωση φυτονόσων σιτηρών, οσπρίων και άλλων καλλιεργουμένων φυτών

Διάρκεια του Έργου: 01/02/2015 – 31/08/2016
Σύντομη περιγραφή:  

Παροχή Συμβούλων για Ποιοτικό Έλεγχο, Τεχνογνολογία και Έλεγχο Επισήμανσης Προϊόντων Εκλεκτής Αρτοποιίας

Διάρκεια του Έργου: 1/3/2015 – 31/12/2015
Σύντομη περιγραφή:  

Μελέτη επίδρασης φαρμακευτικών ουσιών και εκδοχών σε επιθηλιακά κύτταρα

Διάρκεια του Έργου: 23/2/2016 – 23/4/2016
Σύντομη περιγραφή: 

Ανάπτυξη νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διάρκεια του Έργου: 23/2/2016 – 23/12/2016
Σύντομη περιγραφή: 

Αναλύσεις δειγμάτων και συμβουλευτική

Διάρκεια του Έργου: 23/2/2016 – 23/12/2016
Σύντομη περιγραφή: 

 

 

Παραγωγή ζυμουμενων αλλαντικών τύπου προσούτο χωρίς συντηριτικά και κροβιολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος αλλαντικών και κρεατοσκευασκάτων

Διάρκεια του Έργου: 13/2/2015 – 13/03/2016
Σύντομη περιγραφή:

Εκτέλεση Δοκιμών (αντοχή σε παγετό και αντοχή σε κάμψη) σε ρωμαϊκά κεραμίδια

Διάρκεια του Έργου: 23/2/2016 – 04/04/2016
Σύντομη περιγραφή:

Παρακολούθηση Πορείας Βιολογικών Καλλιεργειών των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Ηλία Ψαρογιώργου

Διάρκεια του Έργου: 15/03/2016 – 31/12/2016
Σύντομη περιγραφή:

Έλεγχος ποιότητας αερίων, υγρών και στερεών εκροών της μονάδας βιοαέριο ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. και στερεών εκροών για τη λίπανση αγρών

Διάρκεια του Έργου: 15/03/2016 – 31/12/2016
Σύντομη περιγραφή:

Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για υποστήριξη του ISO22000 για λογαριασμό της επιχείρησης ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Διάρκεια του Έργου: 15/03/2016 – 31/12/2016
Σύντομη περιγραφή:

Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου και μέτρηση δειγμάτων με υγρή χρωματογραφία και φασματοσκοπία μάζας

Διάρκεια του Έργου: 15/03/2016 – 31/12/2016
Σύντομη περιγραφή: