Ολοκληρωμένη Μελέτη Παραγωγής πρωτότυπου προϊόντος μελιού σε μορφή συμπαγών σφαιρών

Διάρκεια του Έργου: 10/2/2014 - 10/11/2014

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Πετρωτός Κωνσταντίνος

Φορέας: Δεληδήμου Αικατερίνη & ΣΙΑ ΕΕ - DELF