Συνεργάτες Ερευνητές

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: alexandraki@teilar.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: soulis@teilar.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: gio@teilar.gr