Επίκουροι Ερευνητές

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: vagelas@teilar.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: garani@teilar.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: gkakaron@teilar.gr

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: karagg@teilar.gr

ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΙΣΣΙΟΒΑ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: malissiova@teilar.gr

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: papathan@teilar.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: ktsouk@teilar.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΥΡΛΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: vyrlas@teilar.gr

ΟΜΗΡΟΣ ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: iatrellis@teilar.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: kakavas@teilar.gr

ΕΛΕΝΗ ΛΑΧΑΝΑ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: lahana@teilar.gr

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: s.nikolopoulos@teilar.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό:

Επικοινωνία: ktsa@teilar.gr