Κύριοι Ερευνητές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: gadam@teilar.gr

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: lanthopo@teithessaly.gr

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: belissar@teilar.gr

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: gerogian@teilar.gr

ΟΛΓΑ ΓΚΟΡΤΖΗ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: ogortzi@teilar.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΟΥΤΣΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: szaoutsos@teilar.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΛΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Προστασίας Περιβάλλοντος

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: kazantzi@teilar.gr

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: karaso@teilar.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: ekotrotsiou@yahoo.gr

ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: anastaso@teilar.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: vasilakoglou@teilar.gr

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Προστασίας Περιβάλλοντος

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: mvlach@teilar.gr

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: gialamas@teilar.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΛΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Γεωργικών Τεχνολογιών

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: gravalos@teilar.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΔΗΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Βιοτεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό:

Επικοινωνία: zikidis@gmail.com

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓEΩΡΓΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: karageorgos@teithessaly.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: Εφαρμογών Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: jkechag@teilar.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ

ΤΟ.Μ.Τ.Ε.: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Σύντομο βιογραφικό: -

Επικοινωνία: skoukoum@teilar.gr